PHOTOS

Marcos Teira trio

Marcos Teira. guitarra Alfonso Calvo: contrabaixo Moisés Fernández: caixón